Kanunlar

Muhtelif sitelerde değişik kanunları bulabilirsiniz ancak bizden başka hiçbirinde Microsoft Word belgesi olarak yazılmış ve ziplenmiş, yazıcınızdan çıktı alınmaya hazır kanun bulamazsınız. Tüm kanunlara bugüne kadar yapılan değişiklikler işlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa Birliğine Uyum Paketleri

4709 s. Kanun      4778 s. Kanun

4723 s. Kanun      4793 s. Kanun

4744 s. Kanun      4928 s. Kanun

4748 s. Kanun      4963 s. Kanun

4771 s. Kanun      5170 s. Kanun

5218 s. Kanun

 

466 s. Kanun Dışı Yakalanan ve Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun (Mülga)

647 s. Cezaların İnfazı Hakkında Kanun (Mülga)

765 s. Türk Ceza Kanunu (Mülga)

818 s. Borçlar Kanunu (Mülga)

1086 s. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (Mülga)

1136 s. Avukatlık Kanunu

1412 s. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Mülga)

2253 s. Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun (Mülga)

2461 s. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu (Mülga)

2596 s. Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun

2802 s. Hakimler ve Savcılar Kanunu

2845 s. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun (Mülga)

2911 s. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

2942 s. Kamulaştırma Kanunu

3005 s. Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu (Mülga)

3167 s. Çek Kanunu (Mülga)

3402 s. Kadastro Kanunu

3713 s. Terörle Mücadele Kanunu

4077 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

4320 s. Ailenin Korunmasına Dair Kanun (Mülga)

4422 s. Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu (Mülga)

4483 s. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

4675 s. İnfaz Hakimliği Kanunu

4681 s. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu

4721 s. Türk Medeni Kanunu

4787 s. Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun

4915 s. Kara Avcılığı Kanunu

4926 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (Mülga)

4959 s. Topluma Kazandırma Yasası

4982 s. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5070 s. Elektronik İmza Kanunu

5149 s. Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun (Mülga)

5187 s. Basın Kanunu

5188 s. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

5190 s. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun

5199 s. Hayvanları Koruma Kanunu

5235 s. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun

5237 s. Türk Ceza Kanunu

5252 s. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

5253 s. Dernekler Kanunu

5271 s. Ceza Muhakemesi Kanunu

5275 s. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

5320 s. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

5326 s. Kabahatler Kanunu

5352 s. Adli Sicil Kanunu

5395 s. Çocuk Koruma Kanunu

5411 s. Bankacılık Kanunu

5549 s. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

5651 s. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi  Hakkında Kanun
 
5680 s. Basın Kanunu (Mülga)

5718 s. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun

5726 s. Tanık Koruma Kanunu

5729 s. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun

5816 s. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 

5846 s. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

5941 s. Çek Kanunu

6087 s. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu

6098 s. Borçlar Kanunu

6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanunu

6136 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun

6216 s. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

6222 s. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun

6284 s. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

6415 s. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

6458 s. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

6831 s. Orman Kanunu

6551 s. Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair Kanun

6563 s. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

6706 s. Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu

6754 s. Bilirkişilik Kanunu

7036 s. İş Mahkemeleri Kanunu