HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER CEPHESİ

 

     DHKP/C isimli örgüt Türkiye’de anayasal düzeni silah zoruyla değiştirerek yerine Marksist-Leninist ilkelere dayalı bir düzen getirmeyi amaçlayan ve bu amaca ulaşmak için kuruluşundan günümüze kadar birçok öldürme, yaralama ve gasp gibi silahlı eylemler yapan silahlı bir terör örgütüdür.

     01.04.2004 tarihinde terör örgütü DHKP/C’ye yönelik olarak düzenlenen operasyonda elde edilen dokümanların incelenmesi sonucunda;

     Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC)’nin DHKP/C terör örgütünün yurtdışından gönderdiği açıklamaların, istenilen adreslere gönderilmesi, ölen DHKP/C örgütü militanlarının cenaze törenleri ile ilgili olarak yapılacak olan etkinliklerin organize edilmesi, örgütün genel işleyişinde ihtiyaç duyulan konular ile ilgili politikaların üretilmesi, DHKP/C terör örgütünün önemli gün ve hafta olarak belirlediği zamanlarda yapılacak olan eylem ve etkinlikleri organize edilmesi, siyasi ve ideolojik eğitim programlarının hazırlanarak her alanda faaliyet yürüten şahıslara örgütsel bilincin kazandırılmasının sağlanması, örgüt yayınlarının satışının organize edilmesi, mahalli alanlardan aidat adı altında paralar toplanarak örgüte maddi destek sağlanması,  DHKP/C terör örgütü mensuplarına ait yargılaması devam eden mahkemelere destek vermek amacıyla katılımın sağlanması, Türkiye genelinde yapılacak olan kitlesel eylemlerin organize edilmesi, örgütün yurtdışından gönderdiği talimatlar doğrultusunda Türkiye’deki faaliyetlerin organize edilmesi gibi faaliyetlerin yapıldığı, DHKP/C terör örgütüne ait bütün alan ve kurumların ne tür eylem ve etkinlikler yapacağının belirlendiği ve örgütün genel işleyişinin oluşturulduğu yer olduğu,  HÖC’ün tüzel kişiliğe sahip dernek veya vakıf olmadığı, HÖC pankartları eşliğinde yasadışı eylem ve gösteri yapanların bu gösteriler esnasında terör örgütü DHKP/C lehine slogan attıkları, HÖC pankartı ile DHKP/C örgütü mensuplarının ölüm yıldönümlerinde mezarı başlarında anma toplantıları yaptıkları tespit edilmiştir.

     Yasadışı örgütün www.dhkc.info adresi yoluyla ulaşılan “DHKC INTERNATIONAL” isimli internet sitesine girildiğinde  örgüt ile ilgili bilgiler arasında “HÖC” isimli başlık altında bu yapılanmanın açıklamalarına yer verildiği, DHKP ve HÖC açıklamalarının iç içe sıralanmış olduğu, yine HÖC’ün internet sitesi olan www.haklar-ozgurluklar-cephesi.org adresine girildiğinde DHKP/C ile ilgili bilgiler verildiği, yine farklı tarihlerde yasadışı DHKP/C örgütüne yönelik yapılan operasyonlar neticesi yakalanan birçok şüpheli ifadelerinde; kısa adı “HÖC” olan Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin adı geçen örgütün alt kuruluşlarından biri olduğu yönünde beyanlarda bulundukları, yine çeşitli tarihlerde Türkiye çapında gerçekleştirilen eylemlerde “HÖC” pankartı arkasında yürüyen yüzlerce kişi tek tip kıyafet ve aynı türden amblemleri taşımak suretiyle geniş çaplı eylemler tertip ettikleri ve tüm eylemlerin tek kaynaktan yönlendirildiği, “HÖC” pankartı ile DHKP/C örgütü mensuplarının ölüm yıldönümlerinde mezarlık anmaları yapıldığı ve bu kişilerin şehit olarak nitelendirildikleri, yine DHKP/C örgütü tarafından yaygın bir şekilde kullanılmakta olan “YOZLAŞMAYA HAYIR” kampanyası çerçevesinde örgüt mensupları tarafından uyuşturucu sattığı, fuhuş ve hırsızlık yaptığı iddia edilen kişilere karşı çeşitli eylemler gerçekleştirildiği görülmektedir.