TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.

Genel Müdürlüğü

Enerji İşleri Dairesi Başkanlığına

ANKARA

 

 

Elektrik tüketim faturalarında gösterilen ve GÜÇ BEDELİ adı altında tahsil edilen 2 000 000 TL tutarındaki meblağın tahsiline ilişkin yasal dayanak olan Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’ in 1. Ve 2. Maddeleri hakkında, Danıştay 10. Dairesi tarafından (2000/4713 sayılı karar) Yürütmenin Durdurulması kararı verilmiş bulunmaktadır. Bu durum Genel Müdürlüğünüzün 27/12/2000 tarih ve 3623 sayılı yazılarıyla da Kurum birimlerine duyurulmuştur.

Anılan Danıştay kararı ve Genel Müdürlüğünüzün bu husus gözetilerek işlem yapılmasına ilişkin yazılarına rağmen GÜÇ BEDELİ adı altında alınan meblağ elektrik faturalarıma yansıtılmaya devam olunmaktadır.

Yukarıda açıkladığım hususlar dikkate alınarak, bundan sonraki faturalarıma Güç Bedeli adı altında herhangi bir ek yükümlülük ve borç ilavesi yapılmaması ile şu ana kadar adıma tahakkuk eden ve tahsil edilmiş bulunan Güç Bedeli meblağlarının ve KDV tutarlarının hesaplanarak takip eden ilk elektrik faturamın toplam miktarından düşülmesini saygılarımla arz ederim. (Tarih)

                                                                                                                                                                                                                                                     Ad Soyad

                                                                                                                                                                                                                                                                   imza

 

Bölge: ............. Elektrik Dağıtım Müessese Müd.

Abone no:

Adres:

 

 

Gönderilecek adres: Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. Enerji İşleri Daire Başkanlığı, İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler/ ANKARA