Anketler

Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra emeklilik yaşı sizce kaç olmuştur?

Medeni Kanun tasarısında, evlilikte mal rejimi nasıl düzenlenmelidir?

İnternet alanında yasal bir düzenleme yapılmalı mıdır?

Yapılan Anayasa değişikliklerini yeterli buluyor musunuz?

Medeni Kanun değişikliği ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkardı mı?

DGM'ler kaldırılmalı mı?

Yargıtay'ın içtihat veritabanı ve karar sorgulama sisteminin ücretleri konusunda ne düşünüyorsunuz?

Adli yıl açılış konuşmalarını yeterli buluyor musunuz?

Daha önce TCK 312. maddesinden mahkum edilenlerin milletvekili seçimine girmekten yasaklanması doğru mudur?

2-3 yılda bir basın suçları ile ilgili af kanunu çıkarılması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Karşılıksız çek vermek suç olmalı mıdır?

İdari nitelikli para cezalarına yapılan itirazlar hangi mahkemeye yapılmalıdır?

Vesayet altına alınacaklara nasıl bir vasi atanmalıdır?

Yargının daha fazla güvenilir olması için ne yapmak gerekir?

Yargı mevzuatındaki değişiklikler Avrupa Birliği için yeterli mi?

5237 sayılı TCK'nun yürürlük tarihinin ötelenmesi yerinde mi?