Ne?

Hukukçu önüne gelen problemleri irdelemek için Ne? Neden? Nasıl? gibi sorulara çözüm arar. Ancak son zamanlarda hukukçuların hukuki sorunları irdelerken gösterdikleri duyarlılık ve özeni kendi meslek yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar karşısında gösterememeleri, oluşan ve gün geçtikçe çoğalan yargı sorunlarının içinden çıkılmaz bir hal almasında azımsanmayacak bir paya sahiptir. Değişik bir çok nedene bağlı olarak suskun kalan ve çözüm önerilerini dile getiremeyen ve yargı erki içerisinde hakim, savcı ve avukat olarak görev alan tüm bireylerin bir an için durup içinde bulundukları koşulların Ne? olduğunu kendilerine sormaları gereklidir. Gerçekten dosyaya gözatmak için, tahliye kararının yazılması için, memuru hacze götürebilmek için ödenmek zorunda kalınan paralar, bir hakimin dünya standartlarının çok üstünde bir sayıda bakmak zorunda olduğu dosya adedi, hakim ve savcıların terfi ve teftiş sisteminde yaşanan aksaklıklar ve buna benzer bir çok sorun gözardı edilemez.

Neden?

Yaşanmakta olan ve giderek artan bu sorunlar karşısında hukukçuların görüşlerini açıklamak için yetersiz kalan bir araya gelme imkanları yanında esasen sadece meslek sorunları hakkında değil tüm toplumu ilgilendiren sorunlar hakkında fikir açıklamalarında bulunmak durumunda olan hakim ve savcılar hakkında var olan fiili konuşma yasağı, yoğun çalışma içinde olan avukatların zihinlerindeki kaygılar, böyle bir platformun hazırlanmasındaki temel neden olmuştur. Böylece her konuda fikirlerin makale yolu ile özgürce açıklanabileceği bir yer oluşturmak amaçlanmaktadır.

Nasıl?

Değindiğimiz konulardan da anlaşılacağı üzere bu site, yargıya ilişkin sorunların hiçbir koşula ve kayda tabi olmaksızın özgürce dile getirilmesi amaçlanan ve bunun için de makalelerin kullanılacağı bir platformdur. Ulaşılmak istenen amacın elde edilebilmesi için yaşanan ve gözlemlenen sorunların aktarılması yanında başka kişilerce yazılmış makalelerin de gözden geçirilmesi, incelenmesi gerekmektedir. Unutmayın, yargı erki içerisinde yer alanlar bu sorunları paylaşmak ve zamanı geldiğinde harekete geçmek zorundadırlar. Yargı erki içerisinde yer alanlar bu sorunları ve çözüm önerilerini artık bir şekilde konuşmak, paylaşmak ve zamanı geldiğinde çözüm için harekete geçmek zorundadırlar.